تاثیر 4 هفته ماساژ سوئدی بر حس عمقی مفصل زانو، قدرت عضلات چهارسر ران و علائم استئوآرتریت در زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو

احسان ابراهیمی پور؛ فرشته ثابت؛ عبدالحمید دانشجو؛ فریبرز محمدی پور

دوره 14، شماره 33، آذر 1401، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22089/smj.2022.11098.1527