همه‌گیرشناسی آسیب‌های ورزشی و افتادن دانش‌آموزان دختر و پسر ایرانی (با تأکید بر رشتة، نقش معلم تربیت‌بدنی، سن، ظرفیت کلاس، سابقة ورزشی و ساعات زنگ ورزش)

محمدحسین علیزاده؛ محمد کریمی زاده اردکانی

دوره 11، شماره 26، بهمن 1398، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22089/smj.2020.8042.1399