نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ورزشی-دانشگاه ارومیه-ارومیه -ایران

2 دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

4 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر آنالیز ویدیوئی آسیب‌های ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا در فصل 99-98 بود. فیلم ویدیوئی 143 مسابقه از 239 مسابقه این بازی‌ها، توسط محقق مورد بررسی قرار گرفت و میزان شیوع آسیب، مکانیسم وقوع آسیب، پست بازیکن آسیب‌دیده و منطقه بروز آسیب، ثبت شد. باتوجه‌به نتایج 219 آسیب قبل از شیوع ویروس کرونا و 276 آسیب بعد از شیوع ویروس کرونا رخ داد. در دوران قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا؛ برخورد و تصادم از عوامل بروز آسیب شناخته شد و بیشترین آسیب‌ها در منطقه پنالتی رخ داد. همچنین پست دروازه‌بان و مهاجم آسیب بیشتری دیدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که علی‌رغم افزایش معنادار میزان آسیب در دوران کرونا نسبت به دوران قبل کرونا، تفاوت معناداری در زمینه مکانیسم وقوع آسیب، منطقه بروز آسیب و پست بازیکن آسیب‌دیده، در دوران قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Video analysis of sports injuries in the Iranian Premier League before and after the outbreak of Corona virus (with emphasis on player position, mechanism and area of injury)

نویسندگان [English]

  • Zahra Ebrahimi 1
  • ebrahim mohammad ali nasab firouzjah 2
  • Sajad Roshani 3
  • Mostafa Zarei 4

1 Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

2 urmia university

3 Urmia University, Urmia, Iran

4 Shahid Beheshti University, velengak, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to Video analysis of sports injuries in the Iranian Football Premier League before and after the outbreak of the Corona virus in the 2019-2020 season. The video of 143 matches out of 239 matches of these games was reviewed by the researcher and the prevalence of injury, the mechanism of injury, the position of the injured player and the area of injury were recorded. According to the results, 219 injuries occurred before the outbreak of coronavirus and 276 injuries occurred after the outbreak of coronavirus. Findings showed that despite the significant increase in the amount of damage in the corona period compared to the previous period of the corona, there was no significant difference in the mechanism of injury, the area of injury and the position of the injured player, before and after the corona virus outbreak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Video Analysis
  • Sports Injury
  • Iranian Football Premier League
  • Corona virus