سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک نشریات علمی پژوهشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

خواهشمند است قبل از پرکردن برگ درخواست اشتراک به نکات زیر توجه فرمائید:

  1. نشانی خود را کامل و خوانا با ذکر کدپستی بنویسید.
  2. بهای اشتراک سالانه:
  • ­مطالعات مدیریت ورزشی: 450000 ریال      
  •  فیزیولوژی ورزشی: 300000 ریال               
  • مطالعات طب ورزشی:  150000 ریال              
  • رفتار حرکتی: 300000 ریال                         
  • مطالعات روانشناسی ورزشی: 300000 ریال                
  • پژوهش در ورزش تربیتی: 150000 ریال      
  1. وجه اشتراک نشریات را از طریق فرم ساتنا در کلیه بانکها به شماره شبا IR760100004001022603001582  نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی پژوهشگاه تربیت‌بدنی واریز و فیش بانکی را به همراه فرم اشتراک به آدرس دفتر نشریه ارسال کنید.
  2. شناسه واریزی حق اشتراک نشریه " 324022674140107005100300340005"  می باشد. خواهشمند است روی فیش های واریزی این شماره را اضافه نمایید.

 

نشانی: مشهد-وکیل آباد 54- نبش بلوار لادن- پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری- دفتر نشریه

فرم اشتراک