استفاده از ابزار آموزش مجازی، وضعیت اسکلتی - عضلانی و ارتباط آن با فعالیت بدنی دانشجویان در طی قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 دکترای رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران.

10.22089/smj.2021.10812.1519

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی استفاده از ابزار آموزش مجازی، وضعیت اسکلتی- عضلانی و ارتباط آن با فعالیت بدنی دانشجویان در طی قرنطینه ناشی از شیوع کرونا بود. پرسشنامه‌های نوردیک و بک مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون‌های مک ‌نمار و تی‌زوجی و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. دانشجویان در دوران کرونا درد در نواحی آرنج، مچ دست، زانو و مچ پا را بیشتر گزارش کردند. میزان استفاده از تلفن همراه و لپ تاپ و استفاده از رسانه‌های اجتماعی در دوران کرونا و در شرایط قرنطینه افزایش داشت. الگوی زمانی خواب دانشجویان پس از شیوع پاندمی کرونا تغییر داشت. استفاده از ابزاری که منجر به نشستن‌های طولانی مدت می-گردد و همچنین تغییر ساعات خواب نشان دهنده تغییر سبک زندگی ناشی از بروز بحران‌هایی مثل همه‌گیری بیماری کرونا است. فعالیت بدنی کم دست کم با اثرات کوتاه مدتی مانند دردهای اسکلتی عضلانی همراه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Use of e-learning tools, musculoskeletal status and its relationship with physical activity of students during quarantine due to coronavirus outbreak

نویسندگان [English]

  • Safoura Ghasemi 1
  • Zeinab Naghiloo 2
  • mohamad soleimani rad 3
1 Assistant Professor of Sports Biomechanics, Faculty of sport sciences, Arak University, Arak, Iran.
2 Assistant Professor of Sports Management, Farhangian University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. in Motor Behavior, Faculty of sport sciences, Arak University, Arak, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the use of e-learning tools, musculoskeletal status and its relationship with physical activity of students during quarantine due to Coronavirus disease. The Nordic questionnaire and the Beack physical activity questionnaire were used. McNemar and paired t-test and spearman correlation test were used. During the corona, students reported more pain in the elbows, wrists, knees, and ankles and less physical activity. The use of mobile phones and laptops and the use of social media increased during the corona and in quarantine conditions. The time pattern of students' sleep changed after the outbreak of corona pandemic. The use of tools that lead to prolonged sitting and changes in sleep patterns reflect lifestyle changes due to crises such as the corona epidemic. Changes in physical activity will all at least cause short-term effects such as musculoskeletal pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musculoskeletal Pain
  • Exercise
  • Quarantine
  • Coronavirus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 16 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 30 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1400