اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 496
تعداد پذیرش 84
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 233

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 125
تعداد مشاهده مقاله 116767
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 83484
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 50 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 352 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 171 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 203 روز
درصد پذیرش 17 %