آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 754
تعداد پذیرش 194
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 271

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 229
تعداد مشاهده مقاله 753779
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 212492
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 47 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 228 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 171 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 72 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 156 روز
درصد پذیرش 26 %