اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 540
تعداد پذیرش 100
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 236

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 142
تعداد مشاهده مقاله 125677
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 89903
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 48 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 311 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 171 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 67 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 218 روز
درصد پذیرش 19 %