آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 670
تعداد پذیرش 156
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 265

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 191
تعداد مشاهده مقاله 186868
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 119861
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 47 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 242 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 171 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 94 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 74 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 166 روز
درصد پذیرش 23 %