آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 569
تعداد پذیرش 112
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 251

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 153
تعداد مشاهده مقاله 138057
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 96936
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 47 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 289 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 171 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 74 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 201 روز
درصد پذیرش 20 %