اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 521
تعداد پذیرش 90
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 234

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 134
تعداد مشاهده مقاله 119804
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 86479
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 49 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 336 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 171 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 94 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 210 روز
درصد پذیرش 17 %