آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 609
تعداد پذیرش 131
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 263

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 169
تعداد مشاهده مقاله 155237
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 106193
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 46 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 262 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 171 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 74 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 179 روز
درصد پذیرش 22 %