آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 640
تعداد پذیرش 143
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 264

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 178
تعداد مشاهده مقاله 173138
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 113017
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 47 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 252 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 171 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 74 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 171 روز
درصد پذیرش 22 %