منشور اخلاقی نشریه علمی "مطالعات طب ورزشی"

 با توجه به رویکرد پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای تولید و انتشار اطلاعات درست و اصیل علمی و همچنین به راهنمای بین‌المللی تدوین شده همچون راهنمای کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE)، نشریه علمی مطالعات طب ورزشی  به عنوان عضوی از نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. در همین راستا مواردی که در ذیل می‌آید به عنوان استانداردهای اخلاقی برای متولیان مجله (شامل سردبیر، مشاوران و داوران) و همچنین مخاطبان مجله (شامل نویسندگان اصلی و همکار، مشاوران یا همکارانی که عنوان آن‌ها در قسمت تقدیر و تشکر ذکر می‌شود، خوانندگان و سایر پژوهشگران) لازم‌الاجرا است.

الف) مسئولیت­ها و تعهدات ناشر

 •   نشریه مطالعات طب ورزشی ، اطمینان می­دهد که تصمیم نهایی در مورد مقالات ارسالی تنها بر اساس قضاوت حرفه ­ای گرفته شده و تحت تأثیر منافع تجاری و یا شخصی نخواهد بود.
 •  نشریه مطالعات طب ورزشی، اطمینان می­دهد که مقالات ارسالی در فرایند داوری به‌ وسیله هیئت داوران  که از طرف سردبیر یا دبیر و یا هر دو انتخاب می‌شوند، به‌صورت محرمانه و بدون نام ارزیابی می‌شوند.
 • در  نشریه مطالعات طب ورزشی، مقالات بر اساس تصمیم داوران و کمیته تحریریه و تصمیم نهایی سردبیر، پذیرفته، تجدید نظر و یا رد می‌شوند.
 •   نشریه مطالعات طب ورزشی، همواره رعایت اخلاق در انتشار مقالات علمی را توسط سردبیر، دبیران تخصصی، اعضای هیأت تحریریه، داوران و نویسندگان و خوانندگان ارزیابی و نظارت می­نماید.
 •  نشریه  مطالعات طب ورزشی، مقالات ارسالی را برای اطمینان از رعایت اصول اخلاقی و جلوگیری از سرقت و تخلفات علمی، به وسیله نرم افزار مشابهت یاب بررسی می­کند.
 •  نشریه مطالعات طب ورزشی ، اطمینان می­دهد که هر زمان لازم باشد اصلاحات و توضیحات لازم در خصوص مقالات منتشر شده خود را منتشر نماید.

 الف) اصول اخلاقی برای سردبیر نشریه مطالعات طب ورزشی  

 1. سردبیر قائل به استقلال فکری نویسندگان بوده و آنرا محترم می‌شمارد.
 2. نگاه سردبیر به تمام مقالات ارسالی به نشریه بدون سوءگیری بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی بر اساس صلاحیت مقالات و بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام، و یا وابستگی سازمانی نویسنده(گان) است.
 3. سردبیر تمامی مقالات دریافتی را در مدت زمان معقول بررسی می‌کند.
 4. مسئولیت نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله تنها به عهده سردبیر است. این تصمیم‌گیری بر اساس نظرات دریافتی داوران و اعضای هیات تحریریه مجله انجام می‌شود. ممکن است مقاله‌ای بخاطر عدم تناسب، با نظر سردبیر بدون طی شدن مراحل داوری رد شود. رد این مقالات ممکن است بر اساس خروج مقاله از حیطه موضوعی مجله، دور بودن از موضوعات جاری، نداشتن عمق محتوایی لازم، و یا سار موارد دیگر صورت بگیرد.
 5. حق رد مقالات مشابه به عدم رعایت اصول اخلاقی برای سردبیر محفوظ است.
 6. سردبیر برای تعیین داوران هر مقاله اختیار تام دارد. ممکن است در این مورد سردبیر از اعضای هیات تحریریه مجله و یا حتی نویسندگان خود مقالات هم در این مورد نظرخواهی کند.

 ب) اصول اخلاقی برای نویسندگان نشریه مطالعات طب ورزشی

 1. اساسی‌ترین مسئولیت اخلاقی یک نویسنده ارائه یک گزارش درست و تمام از پژوهش انجام شده و سعی در عدم ارتکاب به سرقت ادبی به هر نحوی از انحاء شامل برداشت لفظ به لفظ و یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن و یا نتایج پژوهش‌های دیگر افراد و غیره است.
 2. نویسنده متعهد است در شرایطی لازم برای ارائه شواهد لازم در مورد مقاله ارسالی شامل فایل صفحات گسترده شامل داده های مقاله، نمودارها و یا دیاگرام‌هایی تکمیلی، ابزار طراحی و یا استفاده شده (در صورت وجود) و همچنین نمونه هایی از مواد و نمونه‌های بررسی شده را در اختیار نشریه قرار دهد.
 3. استناد صحیح به تمام منابعی که چه به صورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم از آن‌ها استفاده شده است الزامی است.
 4. هر گونه مخاطره احتمالی مرتبط با روشها و یا مواد استفاده شده در پژوهش می باید به روشنی در مقاله ارسالی تذکر داده شود. بعلاوه، نویسندگان باید سردبیر را از هر گونه احتمال سوءاستفاده و یا استفاده نادرست از نتایج گزارش شده و یا روشهای بکار گرفته شده آگاه سازد.
 5. به نویسندگان توصیه می شود از چندتکه کردن نتایج یک پژوهش (و ارسال قسمتهای مرتبط به مجلات مختلف) خودداری کنند.
 6. چنانچه مقاله قبلا (در نشریه مطالعات طب ورزشی و یا سایر نشریات) رد شده و یا از فرایند چاپ خارج شده است، نویسنده باید سردبیر را آگاه کرده و در مورد دلایل احتمالی رد و یا خارج شدن از چرخه انتشار و یا اصلاحات احتمالی انجام شده توضیح دهد.
 7. تمام نویسندگان اصلی و همکاری که در یک مقاله عناوین آنها در قسمت نویسندگان ذکر می شود باید واجد حداقل بسندگی مشارکت علمی در مقاله باشند. سایر همکاران باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شود. می توان اسامی همکاران متوفی واجد شرایط را در قسمت نویسندگان ذکرکرد. نویسنده مسئول وظیفه دارد یک نسخه از مقاله ارسالی به نشریه را برای سایر نویسندگان همکار ارسال کند و رضایت آنها را برای ذکر عنوان به شکل نویسنده همکار اخذ نماید.
 8. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است.
 1. .در صورتیکه جهت انجام پژوهش روی آزمودنی ها چه انسانی چه حیوانی مداخله ای صورت گرفته که احتمال بروز کوچکترین عارضه یا ناراحتی برای آزمودنی وجود داشته،دریافت کد اخلاق از یک مرکز معتبر الزامی است.

ج) اصول اخلاقی برای داوران نشریه مطالعات طب ورزشی

 1. از آنجائیکه فرایند داوری مقاله یکی از مراحل اساسی پذیرش یک مقاله است چنانچه داور محترم احساس کند که مقاله ارسالی به هر دلیلی در حیطه تخصص وی نیست باید فورا مقاله را به سردبیر عودت دهد.
 2. همچنانکه داور استقلال فکری نویسنده مقاله را محترم می شمارد باید بی طرفانه کیفیت مقاله را ارزیابی کند.
 3. داور باید نسبت به اصل عدم تعارض منافع در زمان داوری مقاله ای که با یکی از مقالات خودش که منتشر شده و یا در جریان فرایند چاپ است احساس مسئولیت کند و چنانچه احساس کند با کارهای وی در تعارض است باید بلافاصه مقاله را به سردبیر عودت داده و وی را از شرایط تعارض منافع و یا سوءگیری محتمل آگاه سازد.
 4. داور باید به مقاله دریافتی برای داوری به مثابه یک سند محرمانه نگاه کند. داور نباید مقاله را در اختیار دیگران قرار دهد و یا در مورد آن با دیگران به بحث بنشیند مگر در مواردی که بخواهد از نظرات دیگران در فرایند داوری استفاده کند.
 5. داوران باید در مورد نظرات اعمالی خود توضیحات لازم را ضمیمه نماید. عدم ارائه توضیحات کافی توسط داور و یا پاسخ های نویسندگان به نظرات داور ارزش چندانی نداشته و حتی الامکان باید خودداری شود.
 6. داوران باید سهل انگاری نویسندگان در استناد به کارهای مشابه انجام شده را مد نظر داشته باشند.
 7. تاخیر در انجام داوری مقاله به نظر امری طبیعی است با اینحال داوران باید سردبیر را از تاخیر احتمالی آگاه کرده و زمان مجددی برای انجام داوری تعیین کنند.
 8. داوران مجاز نیستند از اطلاعات، بحث ها و تفاسیر منتشر نشده دیگران که در قالب مقاله به نشریه مطالعات طب ورزشی ارسال شده در کارهای خود بدون کسب اجازه از نویسنده(گان) مقاله استفاده کنند.
 9. داوران باید سردبیر را از مواردی که گمان میرود گزارش تحقیقات انجام شده دریافتی به نوعی ممکن است مستقیماً مورد سوء استفاده قرار گیرد، آگاه سازد.

کپی رایت

نشریه مطالعات طب ورزشی تحت مجوز  (CC- By 4.0) منتشر می شود و افراد فقط در صورت استناد به مقاله اصلی منتشر شده در این نشریه می توانند مطالب آن را مورد استفاده قرار دهند. با ارسال مقاله به این نشریه، تمام حقوق مالکیت معنوی بجز حق چاپ و نشر مقاله به نویسندگان تعلق خواهد داشت، مشروط بر اینکه در بازنشر و استفاده از محتوای مقالات به مرجع اصلی مقالات (نشریه مطالعات طب  ورزشی) اشاره و استناد شود.

 

اصول شفافیت

http://publicationethics.org/files/u7140/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishing.pdf

 

فرایند داوری تخصصی:

نشریه فیزیولوژی ورزشی یک فصلنامه چاپی و الکترونیکی است که مقالات را با داوری تخصصی دوسو ناشناس بررسی و ارزیابی می­نماید. فرایند و سیاست­های مربوط به بررسی مقالات در وبسایت نشریه تشریح شده است

 

گروه دبیران و هیأت تحریریه:

نشریه مطالعات طب ورزشی دارای هیأت تحریریه بسیار تخصصی و قوی در حوزه آسیب شناسی و بیومکانیک ورزشی  است که اعضای آن از متخصصین شناخته شده در موضوع نشریه می­باشند. نام و اطلاعات کامل گروه دبیران در وبسایت نشریه ارائه شده است https://smj.ssrc.ac.ir/journal/editorial.board

 

هزینه­ های نویسنده:

نشریه فیزیولوژی ورزشی، برای بررسی، پذیرش و انتشار مقاله مبلغ 200000 تومان (دویست هزار تومان) را در مرحله  بعد از پذیرش (هزینه داوری و هزینه پذیرش و انتشار) از نویسندگان دریافت می­کند.

 

هزینه ­های دسترسی:

نشریه مطالعات طب  ورزشی یک نشریه با دسترسی باز است و متن کامل مقالات منتشر شده برای همه در دسترس است.