ساختار نگارشی مقالات مروری برای نشریه علمی "مطالعات طب ورزشی"

ساختار نگارشی مقاله مروری مطابق با  اصول نگارش و ارسال مقاله پژوهشی برای نشریه "مطالعات  ورزشی" که در ادامه آمده است می باشد و باید از قسمت های زیر تشکیل شده باشد:

 • چکیده فارسی و انگلیسی (خلاصه ای از مقدمه،محورهای موضوعی مقاله،جمع بندی و ارائه چشم انداز های پژوهشی)
 • مقدمه شامل خلاصه ای از مبانی نظری و تجربی برای ارائه یک رویکرد جدید علمی،خلق یا به چالش کشیدن یک فرضیه و معرفی چهارچوب،جهت و مسیری که مقاله برای رسیدن به هدف مورد نظر اتخاذ کرده است
 • محورهای موضوعی مقاله با رعایت انسجام مطالب در هر محور و بین محورها
 • جمع بندی
 • ارائه چشم اندازهای پژوهشی
 • منابع

 * در مقالات مروری، از منابع اصلی و مرتبط با موضوع مقاله باید حداقل 10 درصد از نویسنده مسئول و یا 20 درصد از مجموع نویسندگان مقاله باشد.

 

اصول نگارش و ارسال مقاله پژوهشی برای نشریه  مطالعات طب  ورزشی

 رعایت کلیه موارد زیر برای تنظیم مقاله الزامی است

 • مطالب مقاله به صورت یک ستونی با رعایت حاشیه لازم (حداقل 2 سانتی‌متر از هر طرف) با قلم B-NAZANIN13 برای متون فارسی و قلم Times New Roman 12 برای متون انگلیسی تایپ شوند.
 • تعداد صفحات مقاله نباید از 15 صفحه (تمامی بخش ها شامل صفحه اول، چکیده، متن اصلی فهرست منابع و جداول)  تجاوز کند.
 • مقاله باید ضمن رعایت قواعد دستوری، به فارسی سلیس و روان نوشته شده باشد و تا حد امکان از کاربرد اصطلاحات بیگانه که معادل مناسب فارسی دارند پرهیز گردد. در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح یا مناسب نباشد، می‌توان با حروف فارسی از آوانویسی استفاده و اصل واژه انگلیسی در داخل پرانتز یا زیرنویس نگاشته شود.  
 • همچنین مولف باید معادل لاتین نام های خارجی و اصطلاحات مورد استفاده را در پایین صفحه زیر نویس نماید. واژه ها و یا عباراتی که بصورت علائم اختصاری بکار برده می شوند نیز در اولین استفاده، نام کامل آنها ذکر گردد. البته در خصوص واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها لازم به ذکر است که فقط موارد استاندارد آنها قابل استفاده می‌باشد و به هیچ وجه در عنوان و چکیده‌ها نباید مورد استفاده قرار گیرند.

 

  فایل اصلی مقاله

 • صفحه اولعنوان فارسی مقاله، چکیده فارسی و کلید واژگان به ترتیب ذکر می گردند. چکیده مقاله در یک پاراگراف، حداکثر 250 کلمه و در متن آن هدف، روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری ذکر شده باشد (نیازی نیست تا در متن چکیده این چهار بخش تفکیک شده و عنوان هر بخش ذکر گردد). در متن چکیده از فعل های معلوم استفاده شود. برای توصیف آنچه انجام شده از فعل گذشته و برای نتیجه‏ گیری از فعل زمان حال استفاده گردد. لازم به ذکر است که در متن چکیده به هیچ عنوان نباید منبع دهی نمود و همچنین از  واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها استفاده کرد. کلید واژگان نیز بین 3-5 کلمه بوده و با کاما از یکدیگر جدا شوند.
 • صفحه دوم:   شامل عنوان انگلیسی مقاله، چکیده انگلیسی و کلید واژگان مرتبط می باشد. شایسته است چکیده انگلیسی و کلید واژگان (Keywords) دقیقا با چکیده و کلید واژگان فارسی مطابقت نماید.

متن اصلی مقاله به ترتیب شامل شش بخش مقدمه، روش پژوهش،  نتایج، بحث و نتیجه گیری، پیام مقاله ، تشکر و قدردانی و منابع می باشد. کلیه بخش های فوق به صورت مجزا و با همین عناوین باید بیان شوند. در مقابل این عناوین از قرار دادن علامت  " : "  پرهیز گردد.

 • مقدمه:  مقدمه باید توضیح دهد که مساله چیست؟ چگونه با کارهای قبلی مرتبط است و چه تفاوتی با آنها دارد؟ این بخش در دو تا سه صفحه به گزارش بیان مسئله با مروری بر مطالعات گذشته، چالش های موجود در این مسئله، ضرورت، کاربرد نتایج و اهداف پژوهش می پردازد. در نوشتن مقدمه از نوشتن مطالب عمومی، غیر ضروری و غیر مفید خودداری کنید. همچنین مقدمه نباید به گونه‏ای نوشته شود که فقط برای افراد حرفه‏ای قابل استفاده باشد.
 • روش پژوهشبه ‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند. در این بخش جزییات روش پژوهش و علت انتخاب آن، مدت زمان اجرای طرح و پی‌گیری، زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب آنها، روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه، ملاک‌های ورود و خروج از پژوهش،  نحوه جمع‌آوری اطلاعات، رعایت موازین اخلاق در پژوهش، ابزارهای اندازه‌گیری (روایی و پایایی وسایل و ابزارها در خارج و داخل کشور) آزمون‌های آماری مورد استفاده،  نام کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاه‌ها به تناسب روش پژوهش می بایست گزارش شود.
 • در قسمت روش پژوهش مقاله، بندی با عنوان "ملاحظات اخلاقی" مشخصا اضافه گردد که در آن به کلیه ملاحظات و موازین اخلاقی رعایت شده در انجام پژوهش اشاره شده باشد. 
 • در صورتیکه جهت انجام پژوهش روی آزمودنی ها چه انسانی چه حیوانی مداخله ای صورت گرفته که احتمال بروز کوچکترین عارضه یا ناراحتی برای آزمودنی وجود داشته، دریافت کد اخلاق از یک مرکز معتبر الزامی است.
 • نتایج نتایج شامل شرح کامل یافته‌های پژوهش می باشد. نتایج پژوهش با توجه به اصول علمی به صورت کاملا شفاف و روشن می بایست ارائه گردند. ارائه نتایج دقیق شامل گزارش عدد با درصد، گزارش میانگین با حدود اطمینان، ذکر دقیق مقادیر آماره آزمون ها بالاخص مقدار دقیق P-Valueبه عنوان مثال (P=0.012) در آزمون های آمار استنباطی ضروری می باشد.
 • مولفین لازم است تنها به گزارش مهم ترین یافته‌های به دست آمده اکتفا کنند.
 • همچنین استفاده مناسب از جدول و نمودارهای فارسی با حداقل تعداد ممکن به صورت سیاه و سفید و دو بعدی موجب سهولت مطالعه مقاله خواهد شد.
 • کلیه شکل‎ها، نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نام گذاری شده و عنوان شکل‎ در زیر آن درج شود.
 • توضیحات مربوط به شکل بعد آن آورده شود.
 • برای درج عنوان هر شکل پس از کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد.
 • عکس‎ها باید به وضوح و کیفیت بالا تهیه شوند و نویسندگان محترم می بایست از قرار دادن تصویر شکل ها خودداری نموده و تنها از فایل های اصلی برگرفته از نرم افزارهای مربوطه استفاده کنند.
 • عنوان و محتویات متنی شکل‌ها هم به فارسی و هم به انگلیسی و اعداد آن به انگلیسی باشد (نمونه شکل).
 • در مورد جداول نیز، عناوین جداول در بالای آنها قرار داده می شود.
 • توضیحات مربوط به هر جدول قبل آن آورده شود.
 • در جداول کیفی، عنوان هم به فارسی و هم به انگلیسی و اعداد آن به انگلیسی باشد.
 • در جداول کمی، عنوان و محتویات متنی هم به فارسی و هم به انگلیسی و اعداد آن به انگلیسی باشد (نمونه جدول).
 • برای درج عنوان هر جدول پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد.
 • عنوان جدول باید گویا باشد به نحوی که نیاز نباشد به متن مراجعه شود.
 • اعداد جدول حتی الامکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد.
 • اختصارات و علائم متن جدول را می توان با زیر نویس روشن کرد.
 • اعداد و ارقام و مطالب جدول نباید در متن مقاله تکرار شده باشد.
 • ابعاد جداول باید طوری تنظیم شوند که در یک صفحه مجله (طولی یا عرضی) جا بگیرد. 
 • همه ستون ها و سطر ها حتما عنوان داشته باشند.
 • با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود.
 • استفاده از جدول وقتی مجاز است که نتوان اطلاعات به دست  آمده (نتیجه) را به راحتی در متن آورد. عنوان جدول باید گویا باشد به نحوی که نیاز نباشد به متن مراجعه شود.
 • بحث و نتیجه گیریشرح نکات مهم یافته ها، آثار و اهمیت و محدودیت آن‌ها، مقایسۀ نتایج پژوهش با یافته های حاصل از مطالعات دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختلاف،  بیان کاربرد احتمالی یافته ها، و در نهایت نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات حاصل از یافته های پژوهش از موارد مورد بحث در این بخش مقاله است. در انتهای نتیجه گیری بحث مختصری در باره آنچه که تا کنون در باره موضوع مورد مطالعه می دانیم و اینکه مقاله (پژوهش) حاضر چه اطلاعات جدیدی به حیطه و موضوع مورد مطالعه اضافه می کند، پیشنهاد می شود. در این بخش از تکرار بخش یافته ها خودداری گردد و نباید نتایج جدید که در قسمت یافته ها به آن اشاره نشده است، عرضه شود. از اظهار نظر درمواردی که یافته های مطالعه آن را مطرح نمی کنند نیز باید خودداری شود.
 • پیام مقاله: در انتهای مقاله و در  قسمتی بعنوان پیام مقاله، دریک یا دو جمله پیام  یا دستاورد کاربردی مقاله بیان شود.
 • تشکر و قدردانی: در این قسمت نام منبع یا منابع حمایت مالی که منجر به انجام پژوهش و تهیه مقاله گردیده است ذکر می شود و از کلیه افراد یا گروه­هایی که در انجام پژوهش همکاری داشته اند تشکر و قدردانی می گردد.
 • منابعشیوه منبع دهی در این مجله بر اساس شیوه ونکور (ظهور در متن) می باشد. در این شیوه اولین ارجاع در متن شماره یک را گرفته و این منبع در بخش منابع در انتهای مقاله نیز با شماره یک مشخص می شود. 
 • در داخل متن هر جا نیاز به استفاده از پرانتز می باشد، باید بین حرف آخر کلمه و پرانتز فاصله باشد و پرانتز نباید به کلمه بچسبد؛ مثلاً : بررسی انجام شده توسط اشمیت (1) در سال 2007 نشان داد ...
 • در مواردی که محقق اقدام به نوشتن نام نویسنده مقاله و سال اجرای پژوهش می کند (همچون مثال بالا) لازم است تا شماره منبع مورد نظر را نیز ذکر کند. همچنین توجه شود زمانی که در داخل پرانتز های استفاده شده برای نوشتن منابع (در داخل متن)، بیش از دو منبع قرار می‌گیرد، منابع باید از کوچک به بزرگ و از سمت چپ به راست بدون فاصله نوشته شوند و با حرف کاما از یکدیگر جدا شوند مثلاً: (12،14،21). اگر منابع داخل پرانتز بیش از دو مورد است و پشت سر هم قرار دارند، به جای نوشتن همۀ آنها، بین منبع اول و آخر یک خط تیره قرار داده شود: مثلاً به جای (1،2،3،4) نوشته شود (4-1). علاوه بر این می توان این شیوه ها را با یکدیگر ترکیب نمود (12،32،37-2).
 • زمانی که بخشی از مطالب یک کتاب استفاده شده و محقق قصد مشخص ساختن دقیق محل مورد نظر را دارد می تواند از این شیوه استفاده کند (ص23، 4) که به مفهوم صفحه 23 از منبع 4 است. زمانی نیز که محقق قصد نقل قول از محققی دیگر را دارد می تواند به این شکل نقل قول کند: ریچارد ای. اشمیت (2004) بیان داشت ... (به نقل از 5) که این به این مفهوم است که نویسنده منبع 5 را مطالعه نموده و در این منبع نتایج مطالعه اشمیت را گزارش می کند.
 • نویسندگان برای اخذ اطلاعات کامل در خصوص شیوه ی منبع دهی ونکور می توانند اطلاعات لازم را از سایت های مختلف به زبان فارسی و انگلیسی دریافت کنند. همچنین از طریق لینک زیر نیز می توان اطلاعات کاملی در این خصوص اخذ نمود:   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
 • تمامی منابع فارسی باید به  زبان انگلیسی نوشته شوند، سال منابع فارسی به میلادی ذکر شود و عبارت (Persian) در انتها آورده شود.
 • در خصوص شیوه نوشتن نام مجلات باید از شیوه Medline به صورت مخفف استفاده شود. برای یافتن مخفف نام مجلات می توان از لینک زیر خلاصه نام مجلات معتبر دنیا را دریافت نمود:

http://www.abbreviations.com/ jas.asp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ nlmcatalog/journals
http://www.issn.org/2-22661- LTWA-online.php

 در مقالات پژوهشی حداقل 30 مقاله و در مقالات مروری حداقل 10 مقاله از منابع معتبر 10 سال اخیر باشد.

 نحوۀ نگارش منابع مورد استفاده

مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده تا شش نفر اول بصورت کامل و بیش از شش نفر با استفاده از واژه همکاران/ et al آورده شود). عنوان مقاله. نام مجله. سال؛ شماره دوره (شماره مجله): شمارۀ صفحه.

مثال: Schmidt  R A, Wulf G. Continuous concurrent feedback degrades skill learning: Implications for training and simulation.  Hum Factors. 1997 Dec;39(4):509-25.

کتاب ترجمه: نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان). عنوان کتاب. نام و نام‌خانوادگی مترجم/ مترجمان. شمارۀ چاپ یا ویرایش. شهر محل نشر: ناشر؛ سال انتشار. ص شمارۀ صفحه.

کتاب تألیف: نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان). عنوان کتاب. شمارۀ چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار. ص شمارۀ صفحه.

مثال: Schmidt RA, Lee TD. Motor control and learning. 4thed. Champaign. IL: Human Kinetic; 2005. p. 21-5.

توضیح این که در کتاب هایی که از چند بخش کتاب استفاده شده است می توان شماره صفحات بخش های مختلف را به شکل زیر وارد نمود: ص 231، 209،20-15. در اینگونه موارد در متن مقاله نیز می توان در هر بار استفاده از این منبع شماره صفحه را به این شکل مشخص نمود: رجبی (ص65 ، 4) و این پرانتز به این مفهوم است که مطلب متعلق به صفحه 231 منبع شماره 4 (که متعلق به دکتر رجبی است) می باشد. 

مقاله ازشبکه اینترنت یا اطلاعات موجود در لوح‌های فشرده: نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) . عنوان مطلب. محل انتشار: نام منتشر کننده یا ناشر؛ تاریخ دریافت. نشانی اینترنتی یا نام لوح فشرده.

پایان‌نامه، رساله و طرح‌های پژوهشی: نام خانوادگی و نام مجری (مجریان). عنوان پایان‌نامه، رساله یا پژوهش (ذکر واژه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، رساله دکتری یا طرح پژوهشی). محل انتشار: دانشگاه یا سازمان حامی؛ سال انتشار

مجموعه مقالات کنفرانس ها یا همایش های علمی: نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان). عنوان مقاله. عنوان همایش؛ زمان همایش؛ مکان همایش: نام ناشر؛ زمان انتشار. ص شماره صفحه.

 

ارسال چکیده مبسوط انگلیسی در مرحله پذیرش مقاله

 با عنایت به چشم انداز واحد نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در افق 1400 در راستای هدف کیفی­سازی و نمایه ­سازی نشریات پژوهشگاه در پایگاه­های معتبر بین ­المللی به منظور افزایش اعتبار و منزلت نشریه نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی، مقرر شد که چکیده انگلیسی مبسوط 1000 کلمه ای در آخرین نسخه اصلاح شده مقاله (با تأکید بر مواد و روش و نتایج، توسط نویسنده تهیه و از طریق سامانه نشریه ارسال گردد. در صورت نیاز به ویرایش ادبی، مسئولیت ارسال چکیده مبسوط انگلیسی مقاله به دارالترجمه بر عهده نویسنده مسئول مقاله می­ باشد. به منظور صدور نامه پذیرش مقالات، ضروری است چکیده مبسوط انگلیسی از طریق سامانه نشریه ارسال گردد.

 راهنمای نگارش چکیده مبسوطانگلیسی  (Extended Abstract)

 • عنوان مقاله
 • نام نویسندگان
 • وابستگی سازمانی نویسندگان
 • اهداف (150 کلمه)
 • مواد و روش ها (300 کلمه)
 • یافته ها (400 کلمه)
 • نتیجه گیری (150 کلمه)
 • کلید واژه ها (سه تا ده کلید واژه)
 • پیام مقاله (100 کلمه)
 • منابع (حداکثر 8 منبع هایپرلینک شده)

ضمناً حداکثر یک جدول یا نمودار می­تواند در چکیده مبسوط انگلیسی نمایش داده شود. کلید واژه ها، منابع و نمودار یا جدول شامل هزار کلمه محسوب نمی­شود. منابع مرتبط با بخش­های «اهداف» و «مواد و روش­ها»، با اعداد مورد اشاره و استناد قرار گیرند و در انتهای چکیده مبسوط بر اساس شیوه ونکور لیست شوند.

علاوه بر نکات فوق، مقاله بر اساس شرایط زیر بررسی می‌شود:

 • در صورتی که نویسنده مسئول، تغییرات درخواست شده از سوی داوران و کارشناسان مجله را ظرف مدت 15 روز انجام و از طریق سامانه ارسال نکند،  مقاله از فرآیند بررسی و داوری حذف می‌شود.
 • لازم به ذکر است در صورت پذیرش مقاله به شرط انجام اصلاحات محقق می بایست توضیحات لازم در خصوص کلیه سوالات را در قالب یک نامه در ابتدای مقاله ارائه نموده و اصلاحات انجام گرفته را نیز با رنگی متمایز ( برای هر داور با یک رنگ مشخص) مشخص نماید. بهتر است این اعمال در  نسخه ای از مقاله انجام شود که داور توضیحات را در آن ارائه نموده و این توضیحات حذف نشوند تا داور با یک نظر بتواند تغییرات لازم را بررسی نماید.
 • مقالات ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریۀ داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد. در صورت مشاهده این موضوع مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، مدیریت نشریه، مقالات دیگر آن نویسنده را مورد بررسی قرار نخواهد داد.
 • ارائه‌دهندۀ مقاله تعهد کند تا زمانی که جواب نهایی (پذیرش یا رد) مقاله خود را دریافت نکرده باشد، مقالات خود را به نشریات داخلی و خارجی دیگر ارسال نکند.
 • دارا بودن تاییدیه  از دارالترجمه معتبر برای چکیده انگلیسی مقاله،  موجب تسریع روند صدور گواهی پذیرش مقاله خواهد شد.

  در پایان، از نویسنده محترم درخواست می‌شود ضمن مطالعه مندرجات این راهنما مقاله خود را تنظیم از طریق سامانه به دفتر نشریه ارسال کند.

 نشانی سامانۀ نشریه:  http://journals.ssrc.ac.ir/

پست الکترونیک نشریه: smj@ssrc.ac.ir