فرآیند داوری

داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

 

الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود

- مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد

 

معیار های داوری مقالات (برخی معیار ها برای داوران نشریه):

  1. اولویت مساله در سطح کشور و جهان
  2. استاندارد بودن عنوان
  3. عدم تعصب نویسنده
  4. متناسب بودن بخش متدولوژی تحقیق با موضوع مورد مطالعه
  5. غنا و عمق تحلیل در مقاله
  6. ناروا نبودن تعمیم‌ها داده ها
  7. به کار نبردن اصطلاحات غیرفنی و غیر متعارف
  8. عدم کلی‌گویی در مقاله
  9. غنا و به روز بودن منابع

داوران 1400-1401

ردیف

نام

نام ونام خانوادگی

رتبه علمی

سازمان

اشتراک در پایگاه های بین المللی

publones

scopus

researchgate

orcid

Google scholar

1

نوید

ارجمند

استاد

دانشگاه صنعتی شریف

publones

scopus

researchgate

orcid

Google scholar

2

منصور

اسلامی

دانشیار

دانشگاه مازندران

publones

scopus

researchgate

orcid

Google scholar

3

حامد

اسماعیلی

استادیار

دانشگاه اصفهان

publones

--

researchgate

orcid

Google scholar

4

محمد تقی

اقدسی

استاد

دانشگاه تبریز

 

scopus

researchgate

 

 

5

مهدیه

آکوچکیان

استادیار

پردیس تهران

 

 

 

 

 

6

سعید

ایل بیگی

دانشیار

بیرجند

publones

 

 

 

Google scholar

7

شهرام

آهنجان

 

دانشگاه امیر کبیر

 

 

 

 

 

8

مهدی

بیاتی

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی

publones

scopus

researchgate

orcid

Google scholar

9

محمد

بیات ترک

استادیار

دانشگاه هرمزگان

 

 

 

 

 

10

امیرحسین

براتی

دانشیار

شهید بهشتی

 

 

 

 

 

11

ندا

بروشک

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی

 

 

researchgate

orcid

 

12

حسام

پارسا

استادیار

بوعلی سینا همدان

publones

 

 

 

 

13

هاشم

پیری

سایر

دانشجو/دانشگاه تهران

 

 

 

orcid

 

14

امیرعلی

جعفرنژادگرو

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی

publones

 

researchgate

 

 

15

علی

جلالوند

استادیار

دانشگاه آزا د اسلامی واحد همدان،

publones

 

 

 

 

16

ملیحه

حدادنژاد

استادیار

دانشگاه خوازمی

publones

 

researchgate

 

 

17

یاسین

حسینی

استادیار

دانشگاه ملایر، ملایر

 

 

 

 

Google scholar

18

سیدمحمد

حسینی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

 

19

مهدی

حسین زاده

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

 

 

 

 

20

حمید اله

حسنلویی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

 

21

سید حسین

حسینی مهر

استادیار

دانشگاه کردستان، سنندج

publones

scopus

researchgate

orcid

Google scholar

22

سید سماعیل

حسینی نژاد

استادیار

دانشگاه مازندران،

 

 

researchgate

orcid

Google scholar

23

روح الله

حق شناس

استادیار

دانشگاه سمنان

 

 

 

 

Google scholar


24

مهدی

خالقی تازجی

استادیار

دانشگاه خوارزمی

 

 

 

 

Google scholar

25

داود

خضری

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

 

 

orcid

Google scholar

26

حسن

دانشمندی

استاد

دانشگاه گیلان

 

linledin

researchgate

orcid

Google scholar

27

محسن

دماوندی

استادیار

دانشگاه حکیم سبزواری

publones

 

 

 

 

28

محمد

ربیعی

استادیار

دانشگاه شهرکرد

publones

scopus

researchgate

orcid

Google scholar

29

حمید

رجبی

استاد

دانشگاه خوارزمی

 

scopus

researchgate

orcid

Google scholar

30

رضا

رجبی

استاد

دانشگاه تهران

 

 

researchgate

orcid

Google scholar

31

محمد

رحیمی

استادیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،

 

 

 

 

 

32

صالح

رفیعی

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

linkedin

scopus

researchgate

orcid

 

33

نادر

رهنما

 

اصفهان

 

 

 

 

 

34

غلامرضا

روحی

استادیار

 

 

 

 

 

 

35

مصطفی

زارعی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

-

scopus

researchgate

orcid

Google scholar

36

شیرین

یزدانی

استادیار

دانشگاه تبریز

 

 

 

 

 

37

شهرزاد

زندی

استادیار

دانشگاه تهران

 

 

researchgate

orcid

Google scholar

38

فرزانه

ساکی

استادیار

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

 

 

 

 

39

فاطمه

سالاری اسکر

استادیار

دانشگاه مازندران

 

 

 

 

Google scholar

40

محمدرضا

سیدی

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

 

 

 

Google scholar

41

مهتا

سردرودیان

استادیار

دانشگاه بجنورد،

 

 

 

 

 

42

رحمان

سوری

دانشیار

دانشگاه تهران

publones

 

 

 

Google scholar

43

رحمان

شیخ حسینی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

publones

 

 

 

 

44

الهام

شیرزاد

استادیار

دانشگاه تهران

 

 

 

orcid

 

45

کیوان

شریف مرادی

استادیار

دانشگاه کاشان،

publones

 

 

 

Google scholar

46

علی

شریف نژاد

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

 

 

47

مهدی

شفیعیان

استادیار

دانشگاه امیرکبیر

 

 

 

 

 

48

امیر

شمس

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

Linkedin

scopus

researchgate

orcid

Google scholar

49

علی

شمسی ماجلان

استادیار

دانشگاه گیلان,

 

 

 

 

 

50

مهدی

شهبازی

دانشیار

دانشگاه تهران

 

scopus

researchgate

orcid

Google scholar

51

شهناز

شهربانیان

استادیار

دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

52

منصور

صاحب الزمانی

استاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

publones

 

 

 

 

53

حیدر

صادقی

استاد

دانشگاه خوارزمی تهران

 

 

 

 

 

54

فواد

صیدی

دانشیار

تهران

 

 

 

 

 

55

پریسا

صداقتی

استادیار

دانشگاه گیلان

 

 

 

 

 

56

هادی

صمدی

استادیار

دانشگاه شهید رجایی

 

 

 

orcid

Google scholar

57

محبوبه

عالم زاده

استادیار

دانشگاه بوعلی همدان

publones

 

 

 

Google scholar

58

حامد

عباسی

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

publones

scopus

researchgate

orcid

Google scholar

59

علی

عباسی

استادیار

دانشگاه خوارزمی

 

 

 

 

 

60

مریم

عبدالشاهی

استادیار

دانشگاه الزهرا (س)- تهران - ایران

 

 

 

 

 

61

مجتبی

عشرستاقی

استادیار

گروه طب ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

publones

 

 

 

Google scholar

62

محمدحسین

علیزاده

 

تهران

 

 

 

 

 

63

مهرداد

عنبریان

استاد

ورزشی دانشگاه بوعلی سینا

 

 

 

orcid

 

64

حسن

غرایاق زندی

استادیار

 

 

 

 

 

 

65

نرمین

غنی زاده حصار

استادیار

دانشگاه  ارومیه

 

 

 

 

Google scholar

66

سید عباس

فرجاد پزشک

استادیار

دانشگاه بیرجند، بیرجند

 

 

 

orcid

 

67

نادر

فرهپور

استاد

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

 

 

 

 

Google scholar

68

رز

فولادی

استادیار

دانشگاه مازندران،

 

 

 

 

Google scholar

69

صفورا

قاسمی

سایر

دانشگاه خوارزمی

 

 

 

 

Google scholar

70

امیر

قیامی راد

استادیار

دانشگاه تبریز،

 

 

 

 

 

71

مهدی

قیطاسی

استادیار

شهید بهشتی

 

 

 

 

 

72

رضا

قهرمانی

استادیار

دانشگاه بیرجند

 

 

 

orcid

 

73

غلامعلی

کارگر

 

 

 

 

 

 

 

74

محمد

کریمی زاده اردکانی

استادیار

دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

75

بهناز

گنجی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

 

 

 

Google scholar

76

فرزانه

گندمی

استادیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

 

 

 

 

77

امیر

لطافت کار

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

 

 

 

orcid

 

78

سپیده

لطیفی

سایر

دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

79

شهرام

لنجان نژادیان

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

 

80

فریبا

محمدی

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

orcid

 

81

هیمن

محمدی

 

دانشگاه تهران واحد بینالمللی کیش

 

 

 

orcid

Google scholar

82

ابراهیم

محمدعلی نسب فیروزجاه

استادیار

دانشگاه ارومیه

 

 

 

 

Google scholar

83

مهناز

مروی اصفهانی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

 

 

 

 

84

اسماعیل

مظفری پور

سایر

دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

85

عباس

معمارباشی

استاد

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

researchgate

orcid

Google scholar

86

یوسف

مقدس تبریزی

مقدس تبریزی

 

 

 

 

 

 

87

هومن

مینونژاد

استادیار


دانشگاه تهران

publones

 

 

orcid

Google scholar

88

سینا

مهدی زاده

استادیار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 

 

 

 

89

آرش

مهنان

سایر

مهندسی پزشکی

 

 

 

 

 

90

عین اله

نادری

دانشیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 

 

 

Google scholar

91

محمدحسین

ناصرملی

استادیار

دانشگاه موذن

 

 

 

 

 

92

بهزاد

نجفی

سایر

 

 

 

 

orcid

 

93

مهدی

نعمتی معز

استادیار

دانشگاه بجنورد

 

 

 

 

 

94

هادی

نوبری

 

دانشگاه اکسترمادورا اسپانیا

publones

scopus

researchgate

orcid

Google scholar

95

حمید رضا

نوروزی

استادیار

دانشگاه زنجان

 

 

 

 

 

96

نصرت الله

هدایت پور

استادیار

دانشگاه بجنورد خراسان شمالی

 

 

 

 

 

97

معصومه

هلالی زاده

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

scopus

researchgate

 

Google scholar

98

فریبرز

هوانلو

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

 

99

امین

هوش افزا

سایر

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

 

 

100

لیلا

یوزباشی

سایر

دانشگاه تهران

 

 

 

orcid

Google scholar

101

راضیه

یوسفیان ملا

سایر

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

 

 

 

orcid

Google scholar