فرآیند داوری

داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

 

الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود

- مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد

 

معیار های داوری مقالات (برخی معیار ها برای داوران نشریه):

  1. اولویت مساله در سطح کشور و جهان
  2. استاندارد بودن عنوان
  3. عدم تعصب نویسنده
  4. متناسب بودن بخش متدولوژی تحقیق با موضوع مورد مطالعه
  5. غنا و عمق تحلیل در مقاله
  6. ناروا نبودن تعمیم‌ها داده ها
  7. به کار نبردن اصطلاحات غیرفنی و غیر متعارف
  8. عدم کلی‌گویی در مقاله
  9. غنا و به روز بودن منابع

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
نوید ارجمند ارگونومی و بیومکانیک کار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
منصور اسلامی دانشگاه مازندران
حامد اسماعیلی بیومکانیک آسیب های ورزشی دانشگاه اصفهان
محمد تقی اقدسی
مهدیه آکوچکیان آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی عضو هیئت علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه تهران، پردیس کیش
سعید ایل بیگی دانشگاه بیرجند
مهدی بیاتی گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
محمد بیات ترک آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه هرمزگان
امیرحسین براتی پزشکی ورزش گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
ندا بروشک بیومکانیک ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، ایران، تهران
حسام پارسا فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه بوعلی سینا،همدان، ایران
هاشم پیری دانشجو/دانشگاه تهران
امیرعلی جعفرنژادگرو بیومکانیک آسیب های ورزشی استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
علی جلالوند استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزا د اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
ملیحه حدادنژاد عضو گروه حرکات اصلاحی دانشگاه خوازمی
یاسین حسینی گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
سیدمحمد حسینی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی حسین زاده آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران
حمید اله حسنلویی دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه شهید بهشتی
سید حسین حسینی مهر شناسایی علل بروز و مکانیسم آسیب های ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
سید اسماعیل حسینی نژاد بیومکانیک آسیب های ورزشی گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
روح الله حق شناس عصور هیئت علمی دانشگاه سمنان
مهدی خالقی تازجی دانشگاه خوارزمی تهران- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
داود خضری بیومکانیک آسیب های ورزشی دکتری بیومکانیک ورزشی
حسن دانشمندی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گیلان
محسن دماوندی دانشگاه حکیم سبزواری
محمد ربیعی بیومکانیک آسیب های ورزشی گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، ایران
حمید رجبی دانشگاه خوارزمی
رضا رجبی دانشگاه تهران
محمد رحیمی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
صالح رفیعی تهران – خیابان استاد مطهری – خیابان میرعماد – کوچه پنجم – پلاک ۳
غلامرضا روحی
مصطفی زارعی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه شهید بهشتی
شیرین یزدانی گروه تربیت بدنی دانشگاه تبریز تبریز ایران
شهرزاد زندی دانشگاه تهران
فرزانه ساکی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فاطمه سالاری اسکر بیومکانیک آسیب های ورزشی استادیار بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران
محمدرضا سیدی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رحمان سوری دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
رحمان شیخ حسینی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
الهام شیرزاد استادیار بهداشت و طب ورزشی، دانشگاه تهران
کیوان شریف مرادی بیومکانیک آسیب های ورزشی تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
علی شریف نژاد بیومکانیک آسیب های ورزشی گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
امیر شمس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علی شمسی ماجلان آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی, دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان, ایران
مهدی شهبازی دانشگاه تهران
شهناز شهربانیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
منصور صاحب الزمانی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
حیدر صادقی بیومکانیک ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران
فواد صیدی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی تهران
پریسا صداقتی استادیار دانشگاه گیلان
هادی صمدی استادیار
محبوبه عالم زاده استادیار بیومکانیک ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بوعلی همدان
حامد عباسی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی پژوهشگاه علوم ورزشی
علی عباسی استادیار/دانشگاه خوارزمی
مجتبی عشرستاقی گروه طب ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی
محمدحسین علیزاده تهران
مهرداد عنبریان بیومکانیک ورزشی هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا
نرمین غنی زاده حصار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه ارومیه
سید عباس فرجاد پزشک بیومکانیک آسیب های ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
رز فولادی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
صفورا قاسمی دانشگاه خوارزمی
مهدی قیطاسی عضو هیئت علمی
رضا قهرمانی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
محمد کریمی زاده اردکانی دانشگاه تهران
بهناز گنجی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزانه گندمی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی هیات علمی
امیر لطافت کار دانشگاه خوارزمی
سپیده لطیفی رئیس آزمایشگاههای دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
شهرام لنجان نژادیان دانشگاه اصفهان
فریبا محمدی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
هیمن محمدی دانشگاه تهران واحد بینالمللی کیش
ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه ارومیه
مهناز مروی اصفهانی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
اسماعیل مظفری پور طراحی و معرفی برنامه های اصلاحی و درمانی گروه طب ورزش-دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران- دانشگاه تهران- تهران-ایران
عباس معمارباشی بیومکانیک آسیب های ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
یوسف مقدس تبریزی
هومن مینونژاد گروه بهداشت و طب ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
سینا مهدی زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آرش مهنان مهندسی پزشکی
عین اله نادری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده تربیت بدنی
محمدحسین ناصرملی moazzen daneshgah
بهزاد نجفی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مدرس مدعو
مهدی نعمتی معز استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشگاه بجنورد
حمید رضا نوروزی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه زنجان
معصومه هلالی زاده استادیار فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
امین هوش افزا مدیرفناوری و تجاری سازی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
لیلا یوزباشی دانشگاه تهران