چشم انداز و اهداف نشریه:

چاپ مقالات اصیل پژوهشی پژوهشگران داخلی در زمینه پزشکی ورزشی  و سایر علوم وابسته به آن.

گسترش و اعتلای دانش پزشکی ورزشی با ریکرد حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی براساس یافته‌های علمی - تحقیقاتی 

تشویق پژوهشکران در انجام پژوهش در زمینه پزشکی ورزشی

تحقق بخشیدن به برنامه ها و طرح های ملی در زمینه پشگیری و توانبخشی صدمات ورزشی

ایجاد عرصه ­ای مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات در مجامع علمی - پژوهشی و دانشجویی کشور 
کمک به بخش اجرا در برنامه‌ریزی کلان با استناد به نتایج حاصل از تحقیقات جدید منتشر شده در ارتباط با موضوعات مرتبط نشریه

براساس توافق هیئت تحریریه نشریه مطالعات طب ورزشی از تاریخ 1399/07/01 علاوه بر مقالات در حوزه های آسیب شناسی ورزشی ، حرکات اصلاحی و ورزش معلولین ، در کلیه حوزه های بیومکانیک ورزشی ونیز موضوعات بین رشته ای مرتبط با حوزه های اشاره شده در بالا نیز در این نشریه مورد بررسی وچاپ قرار می گیرد