نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگده علوم ورزشی دانشگاه بوعلی

2 استادیار بیومکانیک ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بوعلی همدان

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

4 گروه علوم ورزشی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه شهر کرد

10.22089/smj.2022.12167.1570

چکیده

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر آنی ماساژ بر توزیع فشار کف پایی افراد مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا حین راه رفتن می باشد. 15 نفر از افراد مبتلا به بی ثباتی مچ پا در این پژوهش شرکت نمودند. پارامترهای اوج فشارکف پایی، اوج نیرو، زمان رسیدن به اوج نیرو و نرخ بارگذاری در نواحی ده‌گانه پا حین راه رفتن در قبل و بعد از ماساز اندازه‌گیری و ثبت شد. نتایج نشان دادند که حداکثر فشارکف‌پایی در متاتارسال اول (034/0p=) و حداکثر نیروی در نواحی متاتارسال اول(03/0p=)، بخش میانی پا (045/0p=)و بخش داخلی پاشنه پا (005/0p=)در بعد ماساژ کاهش معنی داری داشت. زمان رسیدن به حداکثر فشار کف‌پا در ناحیه میانی پا (041/0p=) و زمان رسیدن به حداکثر نیرو در ناحیه میانی پا پس از ماساژ افزایش معنی داری را نشان داد(041/0p=). نرخ بارگذاری در هیچکدام از نواحی پا بین قبل و بعد ماساژ تفاوت معنی داری نداشت. بر اساس نتایج حاضر می‌توان از اعمال ماساژ به عنوان مداخله ای برای بهبود توزیع فشار و متعاقب آن کاهش بروز آسیب مجدد و کاهش اثرات منفی ناشی از این نوع آسیب پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Immediate effect of plantar massage on foot pressure pattern in people with chronic ankle instability during walking

نویسندگان [English]

 • ghazal khosravi 1
 • Mahboubeh Alemzadeh 2
 • Yasin Hoseini 3
 • banafshe mohammadi 4

1 M.SC. DEPARTMENT OF sport science .BU-ALI sina university

2 Assistant Professor of Sports Biomechanics, Faculty of Sports Sciences, Bu Ali University of Hamadan

3 Department of sport science, Malayer university.

4 department of sport science shahrkord univercity

چکیده [English]

Abstract

The purpose of this study was to investigate the immediate effect of massage on the plantar pressure distribution during gait in people with chronic ankle instability. Fifteen patients with ankle instability participated in this study. Plantar pressure parameters in ten regions were measured pre- and post-massage during gait. The results showed that the peak pressure in the first metatarsal(p=0.034) and the peak force in the regions of the first metatarsal(p=0.03), the mid foot(p=0.045) and the medial heel(p=0.005) decreased significatly after the massage. The time to peak pressure(p=0.041) and peak force(p=0.017) in the mid foot increased significantly after the massage.There was no significant difference in the loading rates of all foot regions after the massage compare to before the massage.Based on the results,‌ the plantar massage as an intervention is proposed to improve the distribution of pressure and subsequently reduce the incidence of re-injury and reduce the negative effects of this type of injury.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Plantar massage"
 • Peak force"
 • ,, "
 • time to peak"
 • , "
 • Loading rate"