نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

10.22089/smj.2022.12027.1557

چکیده

تاکنون مطالعه سیستماتیکی به منظور اطلاع‌رسانی در مورد میزان شیوع درد‌ها و شکایات عضلانی- اسکلتی، با توجه به جنسیت، گروه‌های مختلف ساز و نواحی بدن، در کشور ما انجام نشده است. بنابراین، هدف از مطالعه‌ی مروری حاضر، بررسی درد‌ها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان بود. مطالعات انجام شده در زمینه درد‌ها و شکایات عضلانی- اسکلتی نوازندگان از سال2010 تا 2021 جمع‌ آوری و بررسی شده است. این مقالات از طریق جستجو در وب سایت‌های Web of science، Google scholar،science Direct، Scopus، PubMed، SID، ISC، MAGIRAN، IRANDOC، IRAN MEDEX، MEDLIB و با کلید واژه‌های دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان، درد در نوازندگان، شیوع مشکلات و دردهای عضلانی- اسکلتی در نوازندگان به زبان فارسی و معادل‌های انگلیسی، پیدا شدند. 477 مقاله در منابع مختلف یافت شد که پس از تطبیق با معیارهای ورود به تحقیق، در نهایت 26 مطالعه بررسی گردید. مرور مقالات نشان داد میزان شیوع دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان به طور متوسط با بالارفتن سابقه نوازندگی بیشتر شده و افراد نوازنده حرفه‌ای با میزان بالاتری از نارضایتی روبرو هستند. به عبارت دیگر استمرار در نوازندگی و عدم توجه به وضعیت بدن درحین نواختن می‌تواند در درازمدت اثر خود را به شکل دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی و نارضایتی از نواختن ساز به شکل دلخواه، نشان دهد. بعلاوه، به نظر می‌رسد مؤلفه‌هایی همچون سابقه‌ی نواختن، ساعات تمرین نوازندگی درطول هفته، نوع ساز، موقعیت دست هنگام نواختن، فعالیت‌های غیرمرتبط با نوازندگی، در بروز دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی ناشی از نواختن، اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of musculoskeletal pains and complaints in musicians: A systematic review

نویسندگان [English]

  • Zahra Noori
  • hasan daneshmandi
  • Seyyed Hossein Hosseini

Guilan university

چکیده [English]

So far no systematic study has been conducted in our country to inform about the prevalence of pain and complaints, according to gender, different instrumental groups and body parts.Therefore, the aim of the present review was to investigate musculoskeletal pain and complaints in musicians.Studies on musculoskeletal pain and complaints of musicians from 2010 to 2021 have been collected and reviewed. These articles were found by searching the websites of Web of science, Google scholar, science Direct, Scopus, PubMed, SID,ISC, MAGIRAN, IRANDOC, IRAN MEDEX, MEDLIB with the keywords of pain and musculoskeletal complaints in musicians, pain in musicians and prevalence of problems and musculoskeletal pain in musicians in Persian and English equivalents.477 articles were found in different sources that after adapting to the inclusion criteria, finally 26 studies were reviewed.The review of articles showed that the prevalence of musculoskeletal pains and complaints in musicians on average has increased with increasing playing experience and professional musicians face a higher rate of dissatisfaction.In other words, persistence in playing and not paying attention to the position of the body position while playing can show its effect in the long-term in the form of musculoskeletal pain, complaints, as well as dissatisfaction with playing the instrument as desired. In addition to this factor, it seems that components such as playing history, playing practice hours during the week, type of instrument, hand position while playing daily activities non related to playing in the incidence of musculoskeletal pain and complaints caused by playing is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musculoskeletal pains
  • musculoskeletal complaints
  • Musicians
  • music instrument