نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه حرکات اصلاحی و آسیب های ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

با توجه به رابطه مستقیم ورزش فوتبال با دویدن و راه رفتن در سرعت های مختلف، یافتن الگوهای مختلف دویدن می تواند در کمک به تجویز تمرینات بهتر و ارتقای عملکرد بازیکنان در سنین مختلف نقش مهمی را ایفا کند. هدف پژوهش حاضر ثبت ویژگی های مرحله استانس در بین فوتبالیست های رده های سنی مختلف و یافتن تفاوت های احتمالی بود. تعداد 58 نفر از فوتبالیست های آماتور پسر از رده های سنی مختلف در 3 رده سنی زیر 13 سال، زیر 15 سال و زیر 17 سال در این مطالعه شرکت کردند. بازیکنان در 4 تکلیف راه رفتن، جاگینگ، دویدن با سرعت انتخابی و دویدن با حداکثر سرعت در مسیری مستقیم که دستگاه فوت اسکن در وسط آن قرار داشت بصورت پابرهنه دویدند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که به طور کلی زاویه پیشروی با افزایش سن کاهش پیدا کرده و با افزایش سرعت حرکت زاویه پیشروی افزایش پیدا می کند. در ارتباط با زمانبندی زیرمرحله ها نتایج نشان داد که بین گروه‌های مختلف با رده‌های سنی تفاوت وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که زمانبندی زیرمرحله ها در سرعت های محتلف متفاوت است. به طور کلی، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ویژگی‌های فرایند مرحله استانس گیت بین گروه‌های مختلف با رده‌های سنی مختلف، متفاوت است. این یافته‌ها برای مربیان رده‌های سنی فوتبالیست‌ها در اتخاد الگوهای مناسب دویدن می‌تواند مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Stance phase characteristics of age group soccer players in different speeds of gait

نویسندگان [English]

  • Amin Darakhsh mobarakeh 1
  • Hamed Esmaeili 2

1 Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Department of Corrective Exercises and Sport Injuries, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Considering the direct relationship between playing soccer and walking and running at different speeds, recognizing various running patterns plays a major role in prescribing better training programs and improvement of the athletes’ performance in different age groups. The purpose of the present study was to register the characteristics of stance phase in soccer players in different age groups and finding probable differences. 58 amateur football players of Sepahan Football Academy in Mobarakeh city in 3 age groups of U-13, U-15 and U-17 participated in this study. The players performed the test at 4 different tasks of walking, jogging, running in self-selected speed, and sprinting barefooted on a straight path that a foot scan was mounted in the midway. The results of this study showed that in general, the progression angle decreases by aging and increases by the speed. Regarding the timing of sub-phases, the results showed difference between groups of different age groups. The results also showed that the timing differs in sub-phases in different speeds. These findings could be useful in prescribing suitable running patterns in running trainings for age group soccer instructors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soccer player
  • Running
  • Age groups
  • Stance phase
  • Football