نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: آسیب‌های عضلانی یکی از شایع‌ترین دلایل غیبت بازیکنان است و عضله‌ی همسترینگ در این میان یکی از پرخطرترین عضلات به‌حساب می‌آید. نقش این عضله در حمایت از لیگامنت ها نیز پراهمیت است. علی‌رغم ویژگی‌های متفاوت ساختاری و کینماتیکی همسترینگ در مردان وزنان مطالعات اندکی به بررسی این اختلافات پرداخته‌اند؛ لذا این تحقیق قصد دارد به تعیین اثر شش هفته اجرای تمرینات همسترینگ نوردیک بر قدرت ایزوکنتیک عضله همسترینگ بازیکنان نخبه زن و مرد فوتبال بپردازد.
روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری تحقیق حاضر، بازیکنان فوتبال لیگ دسته یک امید استان تهران بودند. 24 نفر بازیکن فوتبال (12 نفر دختر و 12 نفر پسر) در رده سنی 16 تا 20 سال در این مطالعه شرکت کردند. قدرت آیزوکنتیک عضلات همسترینگ و چهار سر در سرعت‌های زاویه‌ای گوناگون به‌صورت درون‌گرا و برونگرا در پیش و پس‌آزمون اندازه‌گیری شد. آزمودنی‌ها پس از پیش‌آزمون، شش هفته تمرین نوردیک را به‌عنوان بخشی از گرم کردن خود انجام دادند و مجدداً جهت بررسی تغییرات در پس‌آزمون شرکت کردند.
یافته‌ها: انجام تمرینات همسترینگ نوردیک سبب ایجاد تفاوت معنی‌دار در قدرت ایزوکینتیک عضله همسترینگ در پس‌آزمون و در سرعت‌های زاویه‌ای 60، 180 و 300 درجه بر ثانیه و همچنین تفاوت معنی‌دار در نسبت قدرت ایزوکینتیک همسترینگ به چهار سر در سرعت 60 درجه بر ثانیه بین دختران و پسران شده است (001/0=P).
نتیجه‌گیری: اجرای شش هفته تمرینات همسترینگ نوردیک نیز به‌عنوان یک تمرین اکسنتریک، می‌تواند گزینه‌ی مناسبی جهت بهبود قدرت عضلات همسترینگ و به دنبال آن کاهش خطر بروز آسیب در مفصل زانو باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of six weeks of Nordic hamstring injury prevention training on the isokinetic strength of the hamstring muscles of soccer players.

نویسندگان [English]

  • zahra shirmohammadi 1
  • Mostafa Zarei 2

1 Shahid Beheshti University

2 Shahid Beheshti University, velengak, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: Muscle injuries are one of the most common reasons for missed playing time in the football, and the hamstring muscle is one of the most common injures. The role of this muscle in supporting ligaments is also important. In spite of different structural and kinematic features of the hamstring in men and women, a few studies have investigated these differences; therefore, The purpose of this study was to determine the effect of six weeks of Nordic hamstring training on the isokinetic strength of the hamstring muscle of elite female and male soccer players.
Methodology: 24 soccer players (12 female and 12 male) from youth first division league in Tehran province participated in this study. The isokinetic strength of the hamstrings and quadriceps muscles at various angular velocities was measured. After the pre-test, the subjects performed six weeks of Nordic exercise as part of their warm-up.
Result: Performing Nordic hamstring exercises caused a significant difference in the isokinetic strength of the hamstring muscle after the test and at angular speeds of 60, 180 and 300 degrees per second, as well as a significant difference in the ratio of the isokinetic strength of the hamstrings to the quadriceps at a speed of 60 degrees per second between of elite female and male soccer players (P=0.001).
Conclusion: It is concluded that Nordic hamstring exercise improve isokinetic strength of the hamstring muscles and reducing the risk of injury in the knee joint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nordic hamstring exercise
  • isokinetic strength
  • gender difference