فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی و تنه هنگام راه رفتن با و بدون تکلیف دوگانه شناختی در بیماران مبتلا به فلج مغزی و افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی دانشگاه تبریز تبریز ایران

2 گروه رفتار رکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی و تنه بیماران مبتلا به فلج‌مغزی و افراد سالم هنگام راه رفتن با و بدون تکلیف شناختی بود. با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی USB2+ EMG و الکترودهای سطحی، شدت فعالیت عضلات ES، RF و BF 10 بیمار فلج مغزی و 10 آزمودنی سالم هنگام راه رفتن با و بدون تکلیف شناختی ثبت گردید. داده ها با استفاده از روشهای آماری repeated measure تحلیل شدند. هنگام راه رفتن با وظیفه شناختی، شدت فعالیت عضلات L3، BF و RF سمت چپ و عضله L3 و BF سمت راست بیماران فلج مغزی بیشتر از افراد سالم بود. الگوی تغییر شدت فعالیت عضلات مختلف هنگام راه رفتن عادی و راه رفتن با تکلیف دوگانه شناختی در دو گروه سالم و CP متفاوت بود. براساس نتایج وظیفه شناختی فعالیت عضلات L3 و BF افراد فلج مغزی را بیشتر از افراد سالم افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

EMG activity of lower limb and erector spinae muscles during walking with and without cognitive dual task in patients with cerebral palsy and healthy controls

نویسنده [English]

  • mobarake Elhami 2
2 department of motor behaviour, faculty of physical education and sport science, university of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the EMG activity of lower limb and erector spinae muscles in patients with cerebral palsy and healthy controls during walking with and without cognitive dual task. The EMG activity of biceps femoris (BF), rectus femoris (RF) and erector spinea at L3 level (L3) muscles of 10 CP patients and 10 healthy controls were recorded using an EMG USB2+ system and bipolar electrodes during walking with and without cognitive task. Data was analyzed using repeated measure statistical method. During walking with dual cognitive task, the EMG activity of left L3, BF and RF muscles and right L3 and BF muscles were significantly greater than that of normal subjects. The pattern of EMG activity of CP patients and healthy controls was differed during dual cognitive task. Based on our results, dual cognitive task increases the EMG activity of CP patients more than healthy subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cerebral palsy
  • cognitive dual task
  • Gait
  • Electromyography

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 25 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1400