تاثیر تمرینات ثبات دهنده ریتمیک بر حس وضعیت، دامنه‌ی حرکتی، قدرت و ثبات عملکردی مفصل شانه دختران نوجوان شناگر مبتلا به آسیب سندروم گیرافتادگی شانه

زهرا جهان‌دیده پاشاکی؛ شهرزاد زندی؛ هومن مینونژاد

دوره 14، شماره 32، مرداد 1401، صفحه 135-158

https://doi.org/10.22089/smj.2022.12610.1598