تأثیر افزایش هیل‌استرایک بر متغیرهای منتخب کینتیکی و کینماتیکی مفاصل مچ پا و زانوی ورزشکاران حین راه‌رفتن

فرهاد رضازاده؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ اسماعیل ابراهیمی؛ امیرحسین براتی؛ فرزام فرهمند

دوره 9، شماره 22، آبان 1396، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22089/smj.2018.1140

همه‌گیرشناسی آسیب‌های ورزشی و افتادن دانش‌آموزان دختر و پسر ایرانی (با تأکید بر رشتة، نقش معلم تربیت‌بدنی، سن، ظرفیت کلاس، سابقة ورزشی و ساعات زنگ ورزش)

محمدحسین علیزاده؛ محمد کریمی زاده اردکانی

دوره 11، شماره 26، بهمن 1398، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22089/smj.2020.8042.1399