مقایسه متغیرهای حوزه زمان نیروی عکس‌العمل زمین طی مرحله استقرار دویدن با استفاده از کفش‌های ناپایدار و معمولی

هما منصوری؛ حیدر صادقی؛ منصور اسلامی؛ رغد معمار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

https://doi.org/10.22089/smj.2023.14160.1646

مقایسة متغیرهای منتخب همودینامیکی خون و ساختار شریان کاروتید مردان جوان غیرورزشکار با بازیکنان نخبة بسکتبال با روش تصویربرداری فراصوتی

سیما محمدآملی؛ حیدر صادقی؛ منیژه مختاری دیزجی؛ حمید رجبی

دوره 11، شماره 25، اردیبهشت 1398، صفحه 143-158

https://doi.org/10.22089/smj.2019.7349.1371

تأثیر چهار هفته برنامۀ تمرینی منتخب پرش عمودی بر پایداری دینامیک موضعی کینماتیک مفصل ران و زانو در اجرای پرش عمودی در مردان جوان فعال

مهدی خالقی تازجی؛ حیدر صادقی؛ سید علی اصغر حسینی؛ رغد معمار

دوره 9، شماره 22، آبان 1396، صفحه 35-52

https://doi.org/10.22089/smj.2017.2989.1166

مقایسۀ سفتی اندام تحتانی و حداکثر نیروی عکس‌العمل عمودی زمین طی حرکت روی سطوح الاستیک پهن با سفتی‌های مختلف با تأکید بر آگاهی از میزان سفتی

سید عباس فرجاد پزشک؛ حیدر صادقی؛ محمد شریعت زاده جنیدی؛ زهرا صفایی پور

دوره 8، شماره 20، بهمن 1395، صفحه 37-52

https://doi.org/10.22089/smj.2017.879