دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. همه‌گیر‌شناسی آسیب‌های ورزشی کراس‌فیت در باشگاه‌های تهران: مطالعه گذشته نگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1400

10.22089/smj.2021.10297.1481

غزل شایان؛ هومن مینونژاد؛ محمدحسین علیزاده؛ محمد هانی منصوری


2. بررسی ارتباط و مقایسه قدرت اندام تحتانی و دامنه حرکتی فعال مچ پا با وضعیت تعادل در ناشنوایان ورزشکار و غیرورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.22089/smj.2021.10846.1514

محمدرضا سیدی؛ فواد صیدی؛ هومن مینونژاد؛ کریم بیگلر


3. تاثیر خستگی القایی بر متغیرهای نیروی عمودی عکس العمل زمین و میزان بار وارد شده هنگام فرود متقاطع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

10.22089/smj.2021.10542.1498

محمد رضا جهانی؛ علی جلالوند


4. پیش بینی قابلیت های تغییر جهت بدمینتون با استفاده از آنالیز اجزای اصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22089/smj.2021.10351.1487

سید عباس فرجاد پزشک؛ سعید ایل بیگی؛ محمد یوسفی؛ احمدرضا سیارفرد


5. اثر استئوآرتریت زانو بر الگوی توزیع فشار کف پایی و زمان‌بندی زیرفاز‌های استانس در زنان سالمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22089/smj.2021.10989.1522

عذرا سادات اعتصامی؛ وحید ذوالاکتاف؛ حامد اسماعیلی


6. مقایسه اثر تمرینات ثبات مرکزی و عصبی-عضلانی بر آزمون غربالگری عملکردی کشتی گیران پسر 9 تا 12 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22089/smj.2021.10370.1488

محمد رحیمی؛ سمیرا علمی؛ هاشم پیری


7. استفاده از ابزار آموزش مجازی، وضعیت اسکلتی - عضلانی و ارتباط آن با فعالیت بدنی دانشجویان در طی قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22089/smj.2021.10812.1519

صفورا قاسمی؛ زینب نقی لو؛ محمد سلیمانی راد