دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات دوقلو داخلی و خارجی در ورزشکاران با و بدون سابقه پارگی رباط صلیبی قدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.22089/smj.2021.9456.1441

کمیل دشتی رستمی؛ محمدحسین علیزاده؛ هومن مینونژاد؛ حمیدرضا یزدی


2. تعیین معادلات مقیاس‌گذاری آلومتریک برای رفتار الاستیک بدن انسان در اجرای حرکت کانگورویی هاپینگ با شیوه‌ها و راهبردهای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22089/smj.2021.10198.1470

مجتبی عشرستاقی؛ حیدر صادقی؛ الهام شیرزاد


3. آیا نوع کفش بر الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی حین پایین رفتن از پله اثرگذار است؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.22089/smj.2021.10209.1472

عبدالعلی حسینی؛ محبوبه عالم زاده؛ مهرداد عنبریان؛ صفورا قاسمی


5. تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات عصبی- عضلانی پویا بر تعادل، پیشگیری از سقوط و قدرت اندام تحتانی زنان سالمند سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

10.22089/smj.2021.10208.1471

محمد رحیمی؛ زهرا حسن پور؛ رضیه شریفی؛ مینا حقیقی


6. همه‌گیر‌شناسی آسیب‌های ورزشی کراس‌فیت در باشگاه‌های تهران: مطالعه گذشته نگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1400

10.22089/smj.2021.10297.1481

غزل شایان؛ هومن مینونژاد؛ محمدحسین علیزاده؛ محمد هانی منصوری


7. بررسی عملکرد حرکتی و حسی در دوندگان استقامت دختر با و بدون سندروم استرس داخلی درشت نی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1400

10.22089/smj.2021.10298.1482

مریم محمدی؛ محمد کریمی زاده اردکانی


8. اثر پروتکل خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی افراد دارای زانوی پرانتزی طی دویدن با کفش چابکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22089/smj.2021.10190.1469

امیرعلی جعفرنژادگرو؛ میترا زیوری


9. مقایسه پاسچر بالاتنه و دامنه حرکتی شانه درزنان مبتلا به شانه منجمد و سالم.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22089/smj.2021.10567.1500

فرزانه سالی؛ نرمین غنی زاده حصار؛ مهری محمدی؛ سجاد روشنی


10. تاثیر یک دوره برنامه تمرینی یوگا بر شاخص های خستگی عضلانی و تعادل در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22089/smj.2021.10266.1478

سعید ایل بیگی؛ مصطفی حقیقی؛ اصغر نیک سرشت؛ مهدی مهجور


11. اثر خستگی عضلات تنه روی مسیر مرکز فشار حین راه رفتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22089/smj.2021.10394.1489

حامد اسماعیلی؛ زهرا عسکری